انواع روش های اجرای SSMS

حالت مطالعه

بعد از نصب Engine SQL Server و سپس نصب SQL Server Management Studio شما انتظار دارید که با وارد کردن دستور SSMS در پنجره RUN نرم افزار مربوط به SQL Server Management Studio اجرا شود ولی ممکن است چنین اتفاقی نیفتد. راه حل چیست؟

ابتدا در قسمت Start ویندوز مطابق شکل زیر کلمه PC را تایپ می کنیم و سپس بر روی This PC کلیک راست نموده و گزینه Properties را کلیک می نماییم.

SSMS

 

2 – در پنجره ظاهر مطابق شکل زیر بر روی گزینه Advanced system settings کلیک می کنیم.

SSMS2

 

3 – در این صورت پنجره ای مطابق شکل زیر نمایان می گردد. حال بر روی دکمه Environment Variables کلیک می نماییم.

SSMS3

 

4 – در این صورت پنجره ای مطابق شکل زیر نمایان می گردد. در پنجره ظاهر شده در قسمت System Variables حتما بر روی گزینه Path کلیک کرده و سپس بر روی دکمه Edit کلیک کنید.

SSMS4

 

 

5 – در این صورت پنجره ای مطابق شکل زیر نمایان می گردد. حال مطابق شکل زیر بر روی دکمه New  کلیک کنید و سپس مسیر فایل اجرای SSMS.exe را در این جا کپی نمایید. حال بر روی دکمه OK کلیک کنید و مجدد در صفحه زیرین نیز بر روی دکمه OK کلیک کنید، و باز هم در صفحه زیرین بر روی دکمه OK کلیک کنید.

SSMS5

 

مقایسه MySQL و SQL Serverمقاله مرتبط:مقایسه MySQL و SQL Server

 

حال با وارد کردن دستور SSMS در پنجره RUN و زدن دکمه OK ، نرم افزار SQL Server Management Studio اجرا خواهد شد.

SSMS6

 

برای بدست آوردن مسیر مربوط به SSMS.exe 

کافیست مطابق شکل زیر بر روی Microsoft SQL Server Management  کلیک و سپس بر روی More و سپس بر روی Open file Location کلیک کنید.

SSMS6

 

حال مطابق شکل زیر بر روی Shortcut مربوط به Microsoft SQL Server Management Studio 18 کلیک راست نموده و گزینه open file Location را کلیک می نماییم.

SSMS7

 

حال مطابق شکل زیر مسیر مربوط به اجرای SSMS.exe را کپی و در قسمت Path مطابق توضیحات بالا کپی می نماییم.

SSMS8

 

 

روش های مختلف اجرای SQL Server Management Studio (SSMS)

روش های مختلفی جهت اجرای SQL Server Management Studio (یا همان SSMS) وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم :

  1.  اجرای SQL Server Management Studio از طریق Command Prompt (یا همان CMD)
  2.  اجرای SQL Server Management Studio ازطریق کلید میانبر SSMS و وارد کردن آن در پنجره RUN
  3.  کلیک بر روی Start ویندوز و سپس کلیک بر روی  Microsoft SQL Server Management Studio 
5 2 نظر

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.